default logo
  • Aplicks - Instalaciones de electricidad en vivienda, insdustrial y ganadera

AIGUA

Estudiem cada projecte per individual, cada un necessita un tipus diferent de instal·lació de fontaneria.

Ens adaptem a les necessitats de cada client i projecte per a realitzar les instal·lacions adequades: instal·lacions de tractament d'aigua, instal·lacions interiors de fontaneria i xarxes de distribució d'aigües.


TRACTAMENT D'AIGÜES

El tractament d'aigües consisteix en una sèrie de processos físics, químics i biològics que tenen com a finalitat eliminar els contaminants de l'aigua per al seu posterior ús humà. L'objectiu del tractament és produir aigua neta o reutilitzable en l'ambient.

FONTANERIA

  • Sanitaris
  • Mampares
  • Aixetes
  • Termos
  • Escalfadors
  • Bombes